Committee on Health Services

Chairman:

Hon Mwinyi Khalfan Mwassera

Members:

Hon Juma Masudi Ngando

Hon Hanifa Badi Mwajirani

Hon Suleiman Nzalla

Hon Patrick Mangale

Hon Mwanauba Omar Mwaphatsa

Hon Josephat Chirema Kombo

Hon Elizabeth Mwangolo Ruwa

Hon Yusufu Mubwana